Tag: áo quảng cáo

Dịch vụ in áo sự kiện

Áo sự kiện là các loại áo (đồng phục) được sử dụng trong các sự kiện lớn nhỏ với mục đích quảng cáo, PR… In áo sự kiện chủ yếu in Logo nhà tổ chức sự kiện, slogan, địa chỉ