Tag: bản in mẫu

Những yêu cầu cơ bản trong thiết kế bản in mẫu

Bản mẫu đẹp và chuẩn mực sẽ kéo dẫn theo rất nhiều lợi ích cho việc chế bản in. Chính vì thế, khi tạo bản mẫu, bạn cần cẩn thận đo đếm trong từng chi tiết. Đặc biệt, bạn cần