Tag: in phun

Dịch vụ in Phun khổ rộng quảng cáo

In Phun quảng cáo là tên gọi chung cho các kỹ thuật in ấn như: in Hiflex, in PP, in Decal, in Backlit Film.. Cũng giống như một máy in phun màu để bàn, in Phun khổ lớn khỉ cần

Một số khái niệm cần biết về kỹ thuật in phun

In phun là một phương pháp in cơ bản trong lĩnh vực in ấn. In phun sử dụng các giọt mực nhỏ thông qua đầy in để tạo điều kiện thuận lợi cho in trực tiếp mà không cần các