Tag: tài liệu thuộc tính in ấn

Các lưu ý khi thiết lập thuộc tính tài liệu thiết kế in ấn

Thiết lập thuộc tính tài liệu in ấn là một kỹ năng cơ bản trong kỹ thuật thiết kế in ấn mà bạn cần phải biết. Sau đây là một số điều mà bạn lưu ý khi thiết lập thuộc