Tag: thiết kế file in ấn

Hướng dẫn cách thiết kế, xuất file in kỹ thuật số

Thiết kế và xuất file là công việc cơ bản mà người chịu trách nhiệm thiết kế in ấn cần phải biết. Để có được sự chuẩn xác và tính an toàn, bạn cần thực hiện theo những yêu cầu