Tag: thiết kế in ấn

Các lưu ý khi thiết lập thuộc tính tài liệu thiết kế in ấn

Thiết lập thuộc tính tài liệu in ấn là một kỹ năng cơ bản trong kỹ thuật thiết kế in ấn mà bạn cần phải biết. Sau đây là một số điều mà bạn lưu ý khi thiết lập thuộc

Các khâu cần thiết trong thiết kế in ấn

Thiết kế in ấn là một khâu không hề đơn giản, buộc người chịu trách nhiệm thiết kế phải có sự hiểu biết và xử lý tốt công việc. Và để làm tốt công việc của mình, bạn cần phải